نسخه قابل چاپ

نسخه وب

دربارهء ما

رسانه،این واژه پربسامد دوران جنگ نرم ،اکسیر گرانبها اما دو چهره ای است. یک چهره رسانه، امروز به ابزاری در دست اربابان و خط و مشق دهندگان قدرت وسیاست تبدیل شده است. نقل و انتقال اطلاعات ،انتشار عقاید ،افکار و ایده ها به تعبیر مک لوهان امتدادی از افق و نگاه سیاستمدارانی است که همه چیز را مهندسی شده می خواهند.اطلاعات منتشر می شود نه برای آگاهی بلکه برای رسیدن به مقصودی دیگر.تکثر و تنوع رسانه ها فزونی می یابد اما نه برای تکثیر و انتشار دیدگاه ها که برای استیلای خواست ها و منویات قدرت ها.رسانه این قدرت پشت گفتمان به خدمت درمی آید تا بسیاری از حقایق وانموده شوند.«هست هایی» نیست شوند و «نیست هایی» هست. دراین چهره از رسانه کلمات،واژه ها ومفاهیم بارگذاری شده سیلان می یابند تا راهی به اذهان یابند و باورها را به سمت و سوی خود قوام دهند تا رفتارهای قابل پیش بینی اخذ شود. این رفتار گاهی باید به یک کنش منجر شود و گاهی به یک سکوت تا این گونه در جنگ نرم قدرت تولید شود و یا به تسخیر درآید.

چهره دیگر رسانه اما،به رسالت باور دارد.رسالت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی،عریان کردن سره از ناسره.از هشدارها،بیم ها و امیدها می گوید.اصولا روشنی بخش است.به استخدام «حقیقت» در می آید وتاب وتوان سیاست بازان را ندارد.تولید مفاهیم متعالی می کند و فریاد می شود در برابر کج راهه ها و دام ها.

اما در این میان ما به میدان آمده ائیم تا با به خدمت گرفتن چهره دوم قدرت رسانه در حلقه دوستان ویاران انقلاب به رسالت خود عمل کنیم. آمده ائیم تا حجاب ها وغبارهای نشسته بر وقایع را کنار زده و شفافیت را برای مخاطبان خود به ارمغان بیاوریم.

تلاش داریم گویندگان و راویانی صدیق باشیم.اسیر زمانه و حوادث نبوده بل فرزند زمانه خویش باشیم.«ندای انقلاب» در این راه عزمی برای «مجاهده» دارد و دل قوی می دارد به «وعده الهی» که «ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم». «ندای انقلاب»،جمعی از جوانان مجاهدی است که سخت می خوانند و جانانه می نویسند.اصول حرفه ای را پاس داشته وسماجتی مقدس دارند.سماجت برای سنجیدن جریان ها و گروه های سیاسی با شاخص ولایت.

«ندای انقلاب» براین باور است که گروه ها و جریان ها تا زمانی در دایره حمایتند که بوی مردم داشته باشند،از کمبودهایشان رنج ببرند و اقدام عاجل برای حل مشکلات و معضلاتشان را فراموش نکنند.جریانی که این خواست های شاخص را نداشته باشد در مدار انصاف نقد می گردد و قلم برای نصحیتش جان صفحه را در می نوردد.

«ندای انقلاب» افتخار دارد که دست اخوت به هیچ جریان سیاسی ای نداده و دربازتاب اخبار و انعکاس رویدادها واقعیت را مدنظر خود قرار دهد.«ندای انقلاب» به واقع به چیزی فراتر از روزمرگی می اندیشد.

«ندای انقلاب» براین باور است که رسانه عنصر پشت گفتمان بوده و به اکسیری توانگر می ماند.این اکسیر چنان است که توشه بسیاری از قدرت ها درجنگ نرم است.القاء،اقناع،باورسازی،توجیه،آگاه سازی و...محورهایی هستند که رسانه ها در شکل دهی به آنان بسیار موثرند. «ندای انقلاب» اما با اتکا به همین اکسیر و با پشتوانه قرار دادن قدرت نرم انقلاب اسلامی به حراست از فردا و فرداها می اندیشد.

دانايي را عامل مهم توانايي ملي مي‌داند و رسانه را يكي از ابزارهاي مهم گسترش آن قلمداد مي‌كند. «ندای انقلاب» به عنوان یک رسانه خود را برآمده از مکتب انقلاب می داند و مرز فعاليتهاي خود را تعریف شده بر اساس اصول انقلاب اسلامي ، قانون اساسي و منافع ملي . مراقبت از منافع ملي، مصالح مردم و باورهاي ايماني جامعه را وظيفه خود دانسته و با رويكرد «مردم‌مدارانه‌» واقعيت‌ها را رصد مي‌كند.

در باور ما «مجاهدان»مردم ولي نعمت و محور و مسوولان نظام خدمتگزاران آن هستند و هر يك ضمن برخورداري از حقوقي كه رعايتش واجب است، مسئوليت‌هايي نيز برعهده دارند. ما نقد جدي و اصولي را عنصر زاينده يك جامعه پويا مي‌دانيم و نگاه حزبي، پوسته‌اي - گروه گرايانه - يگانگي و طايفه‌اي را در برابر منافع ملي برنمي‌تابيم.

پيشرفت، سربلندي و سعادت كشور را در گرو وحدت و يكپارچگي ملي، دادگري و خردورزي مي‌دانيم و اميدواريم بتوانيم در راه گسترش و نيرومند‌سازي اثربخش باشيم و كلام آخر اینکه «ما جوانان ولایتیم وهمچون علی اکبر(ع) گوش به کلام مولای خود داریم».