اختصاصی/جدیدترین خبر از کروبی

20 ارديبهشت 1390 ساعت 6:22


گزارشهای خبرنگار ندای انقلاب حاکی از آن است که چند شب پیش قلب  مهدی کروبی ازسران فتنه با تپش بیش از حد موجب نگرانی اطرافیان شد و با آوردن طبیب به بالینش در جستجوی درد ، نظر داده شد عارضه مهمی ندارد ،از استرس کم کند تسکین می یابد . یکی از اطرافیان در تشریح حال وی گفته است ، بیش از 6 سال است که ایشان با دیدن رئیس دولت فعلی اینچنین آشفته می شود واین وضع وتکرار ها تبدیل به آلرژی شده است ، هفته پیش ایشان از وضع مطلوبی برخوردار بود وبعد از ناکامی های دوسال گذشته ، رضایتمندی از حالات وچهره ایشان مشخص بود ، اما با حل شدن قضایا و حضور رییس جمهور در هیات دولت و فعل وانفعالاتی که همگی مطلع هستید ، به یکباره ایشان به حالت قبل بازگشت واین عارضه مجددا عود کرد . راوی اضافه نمود ، در حالیکه سعی داشته از حالشان جویا شود ، شنیده است که می فرمودند" اینهم که نشد"!


کد مطلب: 9354

آدرس مطلب: http://www.nedayeenghelab.com/vdcc.pqoa2bq10la82.html

ندای انقلاب
  http://www.nedayeenghelab.com